جناب آقای مهندس فصیحی - کارخانه آلومینیوم www.aluminiomkardan.com

جناب آقای پیمان صالحی- سایت در حال کار

سرکار خانم مهدیه آقا بالازاده - سایت در حال کار

جناب آقای ساسان انصاری - مشاوره و برندینگ سایت در حال کار